1. <strong id="2e1t6"></strong>

   <samp id="2e1t6"></samp>
    1. 大約有11391 項相關詞語、成語、詩詞、近義詞、反義詞等,為您選取最匹配的400項。詳細內容如它的意思讀音發音是什么,請點擊詳細解釋。

     [詞典]

     (1)病后恢健康。也作元。(2)恢狀:這座在戰爭中破壞的城市已經~。詳細解釋>> 關于復原的詞語

     [成語]

     被罷了官的人又重新恢來的職位。>>詳細解釋 搜索本詞:官復原職

     [詞典]

     (1)病后恢健康。也作元。(2)恢狀:這座在戰爭中破壞的城市已經~。>>詳細解釋 搜索本詞:復原 關于復原的詞語

     [詞典]

     被罷了官的人又重新恢來的職位。>>詳細解釋 搜索本詞:官復原職

     辟_革新 [反義詞]

     辟fùbì革新géxīn【辟】動詞。失位的君主位。泛指被推翻的反動統治者恢有的地位,或被消滅的反動制度活。常用于貶義。不能帶助詞“著”。〔例句〕1.被推翻的敵對勢力時刻都想辟。2.這無非是人們的舊思想、舊意識的辟。3.辟資本主義的道路是行不通的。【革新】動詞。革除舊的,創造新的。〔例句〕1.我們要持續...>>詳細解釋 搜索本詞:復辟_革新

     辟_ [近義詞]

     辟】:失位的君主位,泛指被推翻的反動統治者恢有的地位或被消滅的反動制度活(辟:君主):防止資本主義~。【古】:恢古代的制度、風尚、觀念等:學習古代文化,不是為了~,而是古為今用。>>詳細解釋 搜索本詞:復辟_復古

     雖覆能 [成語]

     覆:翻倒;。雖然已經翻倒,但還能。后也指反無常的手段。>>詳細解釋 搜索本詞:雖覆能復

     如故 [成語]

     :痊愈。病愈而恢來的樣子。形容恢健康。>>詳細解釋 搜索本詞:平復如故

     如舊 [成語]

     :痊愈。病愈而恢來的樣子。形容恢健康。>>詳細解釋 搜索本詞:平復如舊

     [詞典]

     失位的君主位,泛指被推翻的反動統治者恢有的地位或被消滅的反動制度活(辟:君主):防止資本主義~。>>詳細解釋 搜索本詞:復辟 關于復辟的詞語

     [詞典]

     (1)事物恢狀。(2)物質的子獲得電子的化學反應,也就是物質與氫化合或失去氧子的過程,如氧化鐵經過冶煉,失去氧而變成鐵。在化學反應中失去電子的物質,叫做劑,如碳。和氧化是伴同發生的。>>詳細解釋 搜索本詞:還原 關于還原的詞語

     [詞典]

     <輕>(1)恢平靜:風浪漸漸地~了。(2)(疾病或創傷)痊愈>>詳細解釋 搜索本詞:平復 關于平復的詞語

     [詞典]

     (1)修理使恢完整(多指建筑物):~河堤。(2)有機體的組織發生缺損時,由新生的組織來補充使恢來的形態。>>詳細解釋 搜索本詞:修復 關于修復的詞語

     [詞典]

     解職后又恢職。>>詳細解釋 搜索本詞:復職 關于復職的詞語

     列傳(節選)_司馬遷 [古文]

     列傳(節選)_全文閱讀:出處或作者:司馬遷屈者,名平,楚之同姓也。為楚懷王左徒。博聞強志,明于治亂,嫻于辭令。入則與王圖議國事,以出號令;出則接遇賓客,應對諸侯。王甚任之。上官大夫與之同列,爭寵而心害其能。懷王使屈造為憲令,屈平屬草稿未定,上官大夫見而欲奪之,屈平不與。因讒之曰:“王使屈平為令,眾莫不知。每一令出,平伐其功,曰:以...>>詳細解釋 搜索本詞:屈原列傳(節選)_司馬遷

     離騷_屈 [古文]

     離騷_全文閱讀:出處或作者:屈帝高陽之苗裔兮,朕皇考曰伯庸。攝提貞于孟陬兮,惟庚寅吾以降。皇覽揆余初度兮,肇錫余以嘉名:名余曰正則兮,字余曰靈均。紛吾既有此內美兮,又重之以修能。扈江離與辟芷兮,紉秋蘭以為佩。汨余若將不及兮,恐年歲之不吾與。朝搴阰之木蘭兮,夕攬洲之宿莽。日月忽其不淹兮,春與秋其代序。唯草木之零落兮,恐美人之...>>詳細解釋 搜索本詞:離騷_屈原

     國殤_屈 [古文]

     國殤_全文閱讀:出處或作者:屈操吳戈兮披犀甲,車錯轂兮短兵接。旌蔽日兮敵若云,矢交墜兮土爭先。凌余陣兮躐余行,左驂殪兮右刃傷。霾兩輪兮縶四馬,援玉枹兮擊鳴鼓。天時懟兮威靈怒,嚴殺盡兮棄野。出不入兮往不反,平忽兮路超遠。帶長劍兮挾秦弓,首身離兮心不懲。誠既勇兮又以武,終剛強兮不可凌。身既死兮神以靈,魂魄毅兮為鬼雄。國...>>詳細解釋 搜索本詞:國殤_屈原

     閑情記趣_沈 [古文]

     閑情記趣_全文閱讀:出處或作者:沈余憶童稚時,能張目對日,明察秋毫,見藐小微物,必細察其紋理,故時有物外之趣。夏蚊成雷,私擬作群鶴舞空。心之所向,則或千或百果然鶴也。昂首觀之,項為之強。又留蚊于素帳中,徐噴以煙,使其沖煙飛鳴,作青云白鶴觀,果如鶴唳云端,怡然稱快。于土墻凹凸處,花臺小草叢雜處,常蹲其身,使與臺齊;定神細視,以叢草為林,以蟲...>>詳細解釋 搜索本詞:閑情記趣_沈復

     單純_ [反義詞]

     單純dānchún雜fùzá【單純】形容詞。簡單純一,不雜,含褒義。有時作“單一,只顧”講,含貶義。〔例句〕1.沙漠茫茫一片,那樣的平坦,那樣的單純,又是那樣的寂靜……2.激光是一種顏色最單純的光。3.我們不能單純追求升學率,要講求德、智、體全面發展。【雜】形容詞。(事物的種類、頭緒等)多而雜。能受程度副詞修飾。〔例句〕1.教育...>>詳細解釋 搜索本詞:單純_復雜

     地步_境地_田地_田野_ [近義詞]

     【地步】:1.地段;位置。2.猶地位。3.回旋的余地。4.程度;境地。【境地】:①生活上或工作上遇到的情況:處于孤立的~。②境界②。【田地】:1.耕種用的土地。2.地方,處所。3.路程;道路。4.猶地步,程度。【田野】:1.亦作"田壄"。亦作"田埜"。2.田地。3.指田地和野。4.泛指農村。【野】:①平曠野:無邊的野|綠色的野|陳兵野。②話...>>詳細解釋 搜索本詞:地步_境地_田地_田野_原野

     _回答_回_回覆 [近義詞]

     【答】:1.回答。【回答】:對問題給予解釋;對要求表示意見:~不出來ㄧ滿意的~。【回】:①回答;答(多指用書信):~群眾來信。②恢狀):~常態。【回覆】:回答;答覆:來信好幾天了,應給他個回覆。...>>詳細解釋 搜索本詞:答復_回答_回復_回覆

     ? 當前第1/20頁 [首頁] [上一頁] [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] [下一頁] [尾頁]
     日本黄大片免费播放器